CẢNH QUAN
Cảnh quan
 
 
 
Cảnh quan nhìn từ khách sạn Tây Đô
 
    
 
 
 Bến Ninh Kiều và chợ nổi Cái Răng