TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thu nhập CEO PNJ 121 triệu đồng một tháng

Cổ đông Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận- PNJ sáng nay duyệt các khoản thu nhập cho lãnh đạo năm 2013. Theo đó, lương, trợ cấp của Tổng giám đốc 121 triệu đồng một tháng. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng nhận 72 triệu đồng một tháng. Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng hưởng 84 triệu đồng.

Tại đại hội, Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho hay, lợi nhuận quý I chỉ 63 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra do mua bán vàng miếng èo uột. Chính sách vĩ mô thiếu ổn định, khó dự đoán, hầu như mang chiều hướng không khuyến khích phát triển kinh doanh vàng nên mua bán vàng miếng luôn gặp khó khăn.

PNJ chia cổ tức cho cổ đông 2013 ở mức 20%. Ảnh: Hồng Châu
PNJ chia cổ tức cho cổ đông 2013 ở mức 20%. Ảnh: Hồng Châu

Năm 2013, PNJ đặt chỉ tiêu doanh thu 7.798 tỷ đồng, tăng 21% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 241 tỷ đồng. Doanh thu này được cổ đông đánh giá là chưa sát với thực trạng của nền kinh tế. Trả lời cổ đông, bà Dung cũng nhận thấy kế hoạch này khá thách thức nhưng nếu sức mua ba quý còn lại cải thiện sẽ dễ dàng đạt được mức kỳ vọng.

Nhận thấy tình hình kinh tế ngày càng khó khăn công ty quyết định chi cổ tức ở mức 20%, giảm 3% so với 2012, với mong muốn tăng tích lũy trong thời gian tới.

Tổng doanh thu hợp nhất 2012 đạt 6.777 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ 6.428,4 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 254,4 tỷ đồng bằng 96% kế hoạch.

Nguyên nhân chính của việc tổng doanh thu giảm là doanh thu vàng miếng giảm tới 70% so với năm ngoái, chỉ đóng góp 4,7% lợi nhuận gộp. Riêng hoạt động cốt lõi là nữ trang vàng vẫn tăng trưởng ổn định với doanh thu đạt 3.647 tỷ đồng, tăng 3% so cùng kỳ năm 2011. PNJ chia cổ tức 2012 là 23%.

Đại hội thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 719 tỷ đồng lên hơn 755 tỷ đông thông qua phát hành hơn 3,5 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng cho người lao động trong công ty.

Hồng Châu